OFFICIAL ROLEX RETAILER

EMPEROR WATCH & JEWELLERY
SHIN KONG PLACE

Sichuan - Shop 01005-1
1/F, Shin Kong Place
No.89 Hongjin Road
Longxi Street,Yubei District, Chongqing

OFFICIAL ROLEX RETAILER

EMPEROR WATCH & JEWELLERY
SHIN KONG PLACE

Sichuan - Shop 01005-1
1/F, Shin Kong Place
No.89 Hongjin Road
Longxi Street, Yubei District, Chongqing

OFFICIAL ROLEX RETAILER

EMPEROR WATCH & JEWELLERY
SHIN KONG PLACE

Sichuan - Shop 01005-1
1/F, Shin Kong Place
No.89 Hongjin Road
Longxi Street, Yubei District, Chongqing

Mon  10:00am - 10:00pm
Tue  10:00am - 10:00pm
Wed  10:00am - 10:00pm
Thu  10:00am - 10:00pm
Fri  10:00am - 10:00pm
Sat  10:00am - 10:00pm
Sun  10:00am - 10:00pm